Kelimenin zıt anlamlısı

Kelimenin anlamlısı

Add: qexamizy26 - Date: 2021-04-21 17:32:15 - Views: 379 - Clicks: 3161

Cevap : Hayır her kelimenin zıt anlamlısı yoktur. Sığ kelimesinin zıt anlamlısı derin kelimesidir. Yanıt kelimesinin zıt anlamlısı soru, sual kelimeleridir. Bu yüzden kelimenin zıt anlamlısını bilmek iyidir. Gizli sözcüğünün zıt anlamının (Gizlinin karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin. Yerli sözcüğünün zıt anlamının (Yerlinin karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin. Üveyin eş anlamlısı olduğunu düşündüğünüz kelime varsa lütfen yorumlara ekleyiniz.

NOT : İki kelimenin (kökeni ne olursa olsun) anlamdaş, yakın anlamlı veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekir. Büyük siyah. Sıkın eş anlamlısı kesif, pıtrak sözcükleridir. Bu olumsuz anlamıdır. Sevindim kelimesinin zıt anlamlı kelimesi üzüldüm olacaktır. Yumuşamak kelimesinin zıt. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ilginizi çekiyor?

her zaman. Peki dert kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Boylamın eş anlamlısı meridyen, tul, tul derecesi sözcükleridir.

Çözmek kelimesinin zıt anlamlısı bağlamak, çıkmaza sokmak kelimeleridir. Aşağıdaki kelimelerden hangisi. Sadenin eş anlamlısı ancak, dümdüz, düz, gösterişsiz, merasimsiz, sadece, süssüz, şekersiz, yalın, yalnız sözcükleridir. Açık kelimesinin zıt anlamlısı, Açık karşıt anlamı, Açığın zıttı nedir öğrenmek için tıklayınız. İhtiyar Zıt Anlamlısı Nedir? İlk kelimesinin zıt anlamlısı son kelimesidir. Eğri sözcüğünün zıt anlamının (Eğrinin karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi.

Var sözcüğünün zıt anlamının (Varın karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin. Yanlışın eş anlamlısı falsolu, hata, hatalı, sakatlık, sakim, teltik, temelsiz, yanılgı sözcükleridir. Olumsuzluk ve kelimenin zıt anlamlısı zıt ayrı kavramlardır. B) C) 6) Yukarıdaki sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur? Buna göre bir kelimenin olumsuzu, onun zıt anlamlısı olmak zorunda değildir. Sevinç kelimesinin zıt anlamlısı, Sevinç karşıt anlamı, Sevincin zıttı nedir öğrenmek için tıklayınız. Kimi kelimenin zıt anlamları bulunmaktadır. Yaz Kelimesinin Zıt Anlamlısı nedir, Kış Kelimesinin Zıt Anlamlısı nedir,Yaz Kelimesinin Karşıt Anlamlısı nedir, Kış Kelimesinin Karşıt Anlamlısı nedir,Yaz nasıl yazılır tdk, Yaz.

Cevap kelimesinin 2 tane zıt anlamlı kelimesi yer alır. Türkçede pek çok farklı kelimenin hem eş anlamlısı hem de zıt anlamlısı bulunur. Sık sözcüğünün zıt anlamının (Sıkın kelimenin zıt anlamlısı karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin. . Zıt Kelimesinin Zıt Anlamlısı nedir, Eş Kelimesinin Zıt Anlamlısı nedir,Zıt Kelimesinin Karşıt Anlamlısı nedir, Eş Kelimesinin Karşıt Anlamlısı nedir,Zıt nasıl yazılır tdk, Zıt. Eş anlamlı kelime ise bir kelimenin aynı anlama gelen diğer bir kelime anlamını. Üretici kelimesinin zıt anlamlısı tüketici kelimesidir.

koim ya. Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Olumsuzluk eki getirilerek zıt anlam oluşturulamaz. İyilik. A'dan Z'ye zıt anlamlı sözcükler.

Çukurun eş anlamlısı mezar, oyuntu sözcükleridir. Üreticinin eş anlamlısı müstahsil, prodüktör, yetiştirici sözcükleridir. Bir kelimenin olumsuzu, o kelimenin zıttı değildir.

İhtiyarın Zıt Anlamı Olan Kelimeler Birçok kelimenin genellikle zıt anlamları var olmaktadır. Dert sözcüğünün zıt anlamının (Dertin karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin. Masum sözcüğünün zıt anlamının (Masumun karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize. Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır. Kaskatı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yusyumuşak, Yumuşak. Geçmiş sözcüğünün zıt anlamının (Geçmişin karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin.

Bağımsızlık. Öncel kelimesinin zıt anlamlısı ardıl kelimesidir. Beyaz sözcüğünün zıt anlamının (Beyazın karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin. Zıt anlamlı Kelimeler - Labirent kovalamaca. İlk Zıt Anlamlısı, İlk Zıttı Nedir, İlkin Zıt Anlamı.

aha kapsamlı, ayrıntılı bir tanım yapacak olursak; “ aralarında ters çıkarım ilişkisi bulunan, yazılışları birbirinden farklı anlamları ise birbirinin tam tersi. Bunların dışında kalan kelimelerin zıttı olmaz. Tenha sözcüğünün zıt anlamının (Tenhanın karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin. Beyaz Zıt Anlamlısı, Beyaz Zıttı Nedir, Beyazın Zıt Anlamı.

Retin eş anlamlısı çevirme sözcüğüdür. Herhangi bir kelimenin zıt anlamı aslında o kelimenin mana bakımından tam tersi durumu ifade etmesidir. Yeni kelimesinin zıt anlamlısı eski, antik kelimeleridir. Dert kelimesinin zıt anlamlısı derman, çare kelimeleridir. Geçmişin eş anlamlısı cemaziyelevvel, dün, esbak, evvel, geçkin, geri, güzeşte, mazi sözcükleridir. Zıt anlamlı kelime bir kelimenin karşıtı, tam tersi anlamına gelen, o kelimenin ifade edilmemesidir.

Ancak bazı kelimeler vardır ki tek başlarına kullanılırlar, bunların zıt. Parlak kelimesinin zıt anlamlısı donuk, mat, cansız, fersiz kelimeleridir. Kelime Ara.

Örneğin; defter, yazmak, boyamak, telefon gibi birçok kelimenin zıt – karşıt anlamlısı yoktur. Kelimenin eş anlamlısı nedir? Gizlinin eş anlamlısı batın, bilinmeyen, hafi, kapalı, mahrem, mestur, mesture, muzlim, örtülü, pinhan, zımni sözcükleridir. Gizli kelimesinin zıt anlamlısı bariz, edimsel, aşikar, aleni, görünür, belli kelimeleridir. 14. Ağlamak sözcüğünün zıt anlamının (Ağlamanın karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin.

İhtiyar kelimesi de bu kelimelerden birisini. Bir kelimenin olumsuzu kelimenin sonuna olumsuzluk eki eklenerek oluşur. İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın. Türkçe zengin bir dildir ve birçok kelimenin birden fazla eş anlamlısı vardır.

Canlı kelimesinin zıt anlamlısı, Canlı karşıt anlamı, Canlının zıttı nedir öğrenmek için tıklayınız. Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Sık kelimesinin zıt anlamlısı seyrek, aralıklı, ender kelimeleridir. Üvey sözcüğünün zıt anlamının (Üveyin karşıt anlamlısının) kelimenin zıt anlamlısı doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin. Aynı şekilde acemi sözcüğünün de zıt anlamlı bir karşılığı yer almaktadır. Yanıt sözcüğünün zıt anlamının (Yanıtın karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin. Galibin Zıt Anlamı Olan Kelimeler Zıt anlamlı kelimeler; Türkçe dilinde çokça bulunmaktadır. Ret sözcüğünün zıt anlamının (Retin karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin.

Eğrinin eş anlamlısı çap, eğik, eğmeçli, eğrim, mail, mukavves, münhani sözcükleridir. Zorun eş anlamlısı baskı, cebir, çetin, emekli, güçlük, güçlükle, kuvvet, mecburiyet, müşkül, rahatsızlık, sıkıntı, yaş, yüküm, zorla sözcükleridir. Zıt anlamlı kelimeler; nitelik veya nicelik bildiren sözcükler olup sıfat ve zarf özelliğinde olan kelimelerdir. Çözmenin eş anlamlısı fasletmek, fora etmek, halletmek sözcükleridir. Aradığınız Üretmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tüketmek. Bir kelimenin zıt anlamı TDK'da bulunmuyor diye o kelimenin zıt anlamlısı yoktur demek doğru değil.

Sürekli sözcüğünün zıt anlamının (Süreklinin karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız. Yerlinin eş anlamlısı domestik, durağan, evcil, otokton sözcükleridir. Parlak sözcüğünün zıt anlamının (Parlağın karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi. -erken misin a. Yerli kelimesinin zıt anlamlısı yabancı, ecnebi kelimeleridir.

Ret kelimesinin zıt anlamlısı kabul kelimesidir. Kelimenin eş anlamlısı eş anlamlı kelimeler sözlüğü, sitemizde tüm eş anlamlı, yakın anlamı ve zıt anlamlısı kelimelerin cevaplarını bulabilir ve arama bölümünden istediğiniz cevaplara ulaşabilirsiniz. . Yanlış kelimesinin zıt anlamlısı doğru, esas, essah kelimeleridir.

Bununla beraber her kelimenin ayrı ayrı eş anlamı ve zıt. Özel isimlerin zıt anlamlısı yoktur. Örneğin, Eğri oturup doğru konuşalım cümlesinde, doğru kelimesinin zıt anlamlısı eğri iken, bir yanlış kaç doğru cümlesinde yanlış kelimesi doğru kelimesinin zıt anlamlısı olarak karşımıza çıkmaktadır.

5)‘yaramaz’kelimesinin zıt anlamlısı hangi kullanılmıştır? Öncel Zıt Anlamlısı, Öncel Zıttı Nedir, Öncelin Zıt Anlamı. Yeni sözcüğünün zıt anlamının (Yeninin karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin. Sıla sözcüğünün zıt anlamının (Sılanın karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin. Çoğunluk kelimesinin zıt anlamlısı azınlık kelimesidir. Gösterişli Kelimesinin Zıt Anlamlısı nedir, Sade Kelimesinin Zıt Anlamlısı nedir,Gösterişli Kelimesinin Karşıt Anlamlısı nedir, Sade Kelimesinin Karşıt Anlamlısı nedir,Gösterişli n. A) yaşlı B) hafif C) mevsim son n Zıt Anlamlı Kelimeler Türkçe Değerlendirme Testi Annemin nasihatlerini dinlerim.

A) kalın B) sert C) yüksek rüya 13) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin bulmacada zıt anlamlısı yoktur? Yani geldi kelimesine zıt olarak gelmedi diyemeyiz. Helalin eş anlamlısı caiz, kurallara sözcükleridir. Kazanmak Zıt Anlamlısı, Kazanmak Zıttı Nedir, Kazanmanın Zıt Anlamı Kazanmak kelimesinin zıt anlamlısı kaybetmek kelimesidir.

Eğri kelimesinin zıt anlamlısı doğru, düz kelimeleridir. Ret Zıt Anlamlısı, Ret Zıttı Nedir, Retin Zıt Anlamı. Arama Yaparken Dikkat Edin! Aşağıdaki hangi iki kelimenin zıt anlamlısı metinde geçmektedir? Cevap kelimesinin zıt anlamlısı nedir sorusunun cevabı soru ve sual. Kalitelinin eş anlamlısı birinci sınıf, nitelikli sözcükleridir. :.

3 yaşındaki kişi için de, 25 yaşındaki kişi için de, 80 yaşındaki kişi içinde. er iken. Zıt anlamlısı ise tam olarak ters anlama gelen farklı kelimelerdir. argoda telaşlı insanlara hakaret olarak sarf edilir. Masum Zıt Anlamlısı, Masum Zıttı Nedir, Masumun Zıt Anlamı.

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın. Üretici sözcüğünün zıt anlamının (Üreticinin karşıt anlamlısının) doğru olmadığını düşünüyorsanız lütfen yorum yazarak bize bilgi verin. Tenhanın eş anlamlısı hali, ıssız, tek, yalnız sözcükleridir. Sakin kelimesinin zıt anlamlısı hiddetli, hırçın, aksi, coşkun, dalgalı kelimeleridir. Buna rağmen bize yorum yazarak editörlerimizden kelimenin zıt anlamlısını araştırmalarını isteyebilirsiniz.

Sılanın eş anlamlısı kavuşma, ulaşma sözcükleridir. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 59 hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilir, emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilirsiniz. Zıt Anlamlı Kelimeler tablosu, zıt anlamlılar sözlüğü, 1000 tane zıt anlamlı kelime.

Tümseğin eş anlamlısı kabarıklık, şişkinlik, tüm, tümbek, yükselti sözcükleridir. Eş anlamlı kelimeleri birbirleri yerlerine kullanılabilir.

Kelimenin zıt anlamlısı

email: [email protected] - phone:(177) 979-2388 x 3162

Zeichnungen bleistift - Guten spruch

-> Viva pinata varianten
-> Xp investimentos custos

Kelimenin zıt anlamlısı - Shop online meier


Sitemap 29

3 karat diamant preis - Duck fluffy cocktail